ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Pomoc i wsparcie

Rodzicu i Uczniu, jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji, z którą nie możesz sobie poradzić, skontaktuj się z:

Pedagogiem szkolnym

p. Aldoną Kaźmierczak, w godzinach pracy pedagoga szkolnego (sprawdź na stronie w zakładce: Szkoła - Pedagog) tel.62 7428376 lub przez e-dziennik

Wychowawcą, Dyrekcją

tel.62 7428376 lub przez e-dziennik

Specjalistą

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pleszewie ul. Słowackiego 14 tel.627421655

Zasady pracy na lekcjach on-line

Pamiętajmy o podstawowych zasadach zachowania na lekcjach on-line!

Czytaj więcej
Business person

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 26 października do piątku 6 listopada 2020 r. klasy 4-8 przechodzą na tryb nauki zdalnej.

W związku z tym:

-  lekcje odbywać się będą wg tygodniowego planu lekcji,

- dzieci logują się na przygotowane we wrześniu classroomy z poszczególnych przedmiotów i łączą się na lekcje on – line z nauczycielami,

- w trosce o higienę, nauczyciele dostosują czas trwania lekcji do możliwości uczniów, tak aby umożliwić dzieciom odpoczynek,

- w przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z nauczycielami, wychowawcami bądź dyrekcją za pomocą e-dziennika,

- wszystkie zajęcia dodatkowe, oprócz tych z pomocy psychologiczno – pedagogicznej zostają zawieszone.

PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI REGULARNEGO ŚLEDZENIA INFORMACJI NA E-DZIENNIKU ORAZ ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI KOMUNIKATAMI ZABIEZPIECZENIE UCZNIÓW W SPRZĘT I DOSTĘP DO INTERENTU.

Informuję, że system nauki zdalnej nie obejmuje klas 1-3.

Dzieci uczą się stacjonarnie. Dowozy dzieci do szkoły odbywają się według starego harmonogramu tzn. autobus wyjeżdża z Pleszewa o 7:20 i zabiera dzieci ze wszystkich miejscowości.
Odwóz dzieci o godzinie 12:50
Jednocześnie informuję, że w klasach 3 zawieszono zajęcia z projektu „Umiem pływać”.

Elwira Łucka

Dyrektor szkoły

Udostępnij na Facebooku

Dowozy od 20 października 2020 r.

Dowóz I

Pleszew –7:10

Korzkwy – 7:20

Piekarzew – 7:30

Przyjazd do szkoły - 7:35

Dowóz II

Suchorzew Osiedle – 7:45

Suchorzew sklep – 7:50

Suchorzew Kowalewska – 7:55

Odwozy pozostają bez zmian!

Udostępnij na Facebooku
WEŹ UDZIAŁ W QUIZIE O JANIE PAWLE II

Zapraszamy Was do udziału w quizie na temat życia Jana Pawła II.

Dla najlepszych będą nagrody!

Każdy uczeń naszej szkoły z klas V – VIII może wziąć w nim udział tylko jeden raz, na każde pytanie macie 20 sekund😊

Aby wziąć udział wejdź na stronę:

https://quizizz.com/join?gc=09842824

wpisz kod gry

09842824 

Zarejestruj się poprzez swoje szkolne konto Google, zaznacz pierwszą zgodę, zaloguj się do swojego szkolnego konta Google, sprawdź, czy jest Twoje pełne imię i nazwisko,

Teraz już możesz rozpocząć grę. Liczy się każda poprawna odpowiedź oraz tempo wyboru odpowiedzi.

 
ŻYCZYMY WAM POWODZENIA!
Udostępnij na Facebooku