UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Bezpieczny powrót do szkoły!

Pamiętajmy o podstawowych zasadach zachowania!

Czytaj więcej
Business person
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje  zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do  przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości  składania wniosków w sprawie dożywiania. Wnioski z pełną dokumentacją tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny  np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu: „Posiłek w szkole i w domu” rodziny, w których dochód na osobę  nie przekracza  150%  kryterium dochodowego (528,00 zł)  czyli   792,00 zł. miesięcznie, kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu. 
Termin składania wniosków do tut. ośrodka ustala się do dnia 10 sierpnia 2020 r.
Udostępnij na Facebooku

26.06.2020 r. w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie zorganizowano (nie)tradycyjne zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Po trudach zdobywania w nietypowy sposób wiedzy uczniowie odebrali zasłużone świadectwa swojej pracy. Pożegnanie ósmoklasistów odbyło się w otoczeniu zieleni, blasku słońca i śpiewu ptaków. Pozostałym wręczono nagrody i świadectwa również w niestandardowych miejscach, ale z uśmiechem na twarzy.  Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy udanych oraz bezpiecznych wakacji.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

                                                                                                          Aldona Jańczak

Udostępnij na Facebooku