UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020

2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.
21 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
22 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)
12 czerwca 2020 r.
22 czerwca 2020 r.

Udostępnij na Facebooku