ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 22 marca do piątku 9 kwietnia 2021 r. klasy 1 -3 przechodzą na tryb nauki zdalnej.

W związku z tym:

-  lekcje odbywać się będą wg tygodniowego planu lekcji,

- dzieci łączą się na lekcje on – line z nauczycielami,

- w trosce o higienę, nauczyciele dostosują czas trwania lekcji do możliwości uczniów, tak aby umożliwić dzieciom odpoczynek,

- w przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z wychowawcami bądź dyrekcją za pomocą e-dziennika,

PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI REGULARNEGO ŚLEDZENIA INFORMACJI NA E-DZIENNIKU ORAZ ZABIEZPIECZENIE UCZNIÓW W SPRZĘT I DOSTĘP DO INTERENTU.

Informuję, że system nauki zdalnej obejmuje nadal uczniów klas 4 -8

Przypominamy również, że od 1 kwietnia (czwartek) do 6 kwietnia 2021 trwa wiosenna przerwa świąteczna.

Elwira Łucka

Dyrektor szkoły

Udostępnij na Facebooku