UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Bezpieczny powrót do szkoły!

Pamiętajmy o podstawowych zasadach zachowania!

Czytaj więcej
Business person

                                                                                            Kowalew, dnia 20.08.2020r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor ZSP w Kowalewie informuje o konieczności zapisu dzieci do świetlicy i złożenia deklaracji na obiady. Karty do pobrania na stronie internetowej szkoły zspkowalew.pl lub przy głównym wejściu do szkoły.  Dokumenty należy włożyć do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły do 26.08.2020 r. do godziny 14:00 .

Ponadto informuję, że w związku z organizacją działalności opiekuńczej szkoły w  okresie pandemii w roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy uczęszczać mogą tylko uczniowie objęci dowozem szkolnym, uczniowie obojga rodziców/opiekunów pracujących.          

                                                                                                       Kierownik Świetlicy

   Katarzyna Ziemkiewicz

Do pobrania:

Udostępnij na Facebooku