UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

TYGODNIOWY JADŁOSPIS - PRZEDSZKOLE

TYGODNIOWY JADŁOSPIS - SZKOŁA

Wpłaty za posiłki w ZSP w Kowalewie (także Przedszkole) płatne na nr konta:

19 8407 0003 0019 1261 2000 0002

Odpłatność odbywa się do  8. każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

Katarzyna Ziemkiewicz

 ALERGENY W  ŻYWNOŚCI

alergeny

Wędliny mogą zawierać śladowe ilości  9,10,11 według oświadczenia producenta

Informacje umieszczone w tabeli zostały zaczerpnięte z: 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR  1169/2011 Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R. 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Udostępnij na Facebooku