ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Pomoc i wsparcie

Rodzicu i Uczniu, jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji, z którą nie możesz sobie poradzić, skontaktuj się z:

Pedagogiem szkolnym

p. Aldoną Kaźmierczak, w godzinach pracy pedagoga szkolnego (sprawdź na stronie w zakładce: Szkoła - Pedagog) tel.62 7428376 lub przez e-dziennik

Wychowawcą, Dyrekcją

tel.62 7428376 lub przez e-dziennik

Specjalistą

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pleszewie ul. Słowackiego 14 tel.627421655

Spis powszechny

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Czytaj więcej
Business person

W przeddzień Święta Niepodległości tj. 10 listopada spotkaliśmy się na wyjątkowym, ze względu na epidemię, apelu online. W tym dniu wzięliśmy udział w akcji "Szkoła do hymnu", w której wraz z tysiącami szkół z całej Polski o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego". Nie zabrakło innych pieśni patriotycznych związanych ze świętem i wolnością. Online zaśpiewaliśmy m.in. "Szara Piechota", "My pierwsza Brygada", "Szary Mundur", "Mury" ,"Kocham Wolność", "Jesteśmy Polką i Polakiem".
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku, dlatego nie mogliśmy o nim zapomnieć.

Łukasz Adamski

Udostępnij na Facebooku
Czytaj więcej: "Szkoła do hymnu"
Szanowni Państwo,
 
Informuję, że zdalne nauczanie dla klas 4-8 zostaje przedłużone do 29.11.2020 r.  Zajęcia obywać się będą jak dotychczas, wg planu lekcji z wykorzystaniem CLASSROOM GOOGLE.
 
Jednocześnie od 9 listopada br. naukę zdalną rozpoczynają klasy 1-3. Lekcje odbywać się będą on - line wg planu lekcji. Link do zajęć oraz czas trwania poszczególnych lekcji dla klas prześlą wychowawcy przez e-dziennik.
 
Od poniedziałku, 9 listopada br. funkcjonowanie świetlicy szkolnej pozostaje bez zmian. Opieką objęci będą uczniowie klas 1 - 3, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. 
 
Przedszkole działa bez zmian.
 
Przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami uczeń powinien być wyposażony w urządzenie z dostępem do Internetu, kamerką i mikrofonem.
 
 
W razie wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcami lub z dyrekcją szkoły.
 
Elwira Łucka
dyrektor szkoły
Udostępnij na Facebooku

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 26 października do piątku 6 listopada 2020 r. klasy 4-8 przechodzą na tryb nauki zdalnej.

W związku z tym:

-  lekcje odbywać się będą wg tygodniowego planu lekcji,

- dzieci logują się na przygotowane we wrześniu classroomy z poszczególnych przedmiotów i łączą się na lekcje on – line z nauczycielami,

- w trosce o higienę, nauczyciele dostosują czas trwania lekcji do możliwości uczniów, tak aby umożliwić dzieciom odpoczynek,

- w przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z nauczycielami, wychowawcami bądź dyrekcją za pomocą e-dziennika,

- wszystkie zajęcia dodatkowe, oprócz tych z pomocy psychologiczno – pedagogicznej zostają zawieszone.

PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI REGULARNEGO ŚLEDZENIA INFORMACJI NA E-DZIENNIKU ORAZ ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI KOMUNIKATAMI ZABIEZPIECZENIE UCZNIÓW W SPRZĘT I DOSTĘP DO INTERENTU.

Informuję, że system nauki zdalnej nie obejmuje klas 1-3.

Dzieci uczą się stacjonarnie. Dowozy dzieci do szkoły odbywają się według starego harmonogramu tzn. autobus wyjeżdża z Pleszewa o 7:20 i zabiera dzieci ze wszystkich miejscowości.
Odwóz dzieci o godzinie 12:50
Jednocześnie informuję, że w klasach 3 zawieszono zajęcia z projektu „Umiem pływać”.

Elwira Łucka

Dyrektor szkoły

Udostępnij na Facebooku

Dowozy od 20 października 2020 r.

Dowóz I

Pleszew –7:10

Korzkwy – 7:20

Piekarzew – 7:30

Przyjazd do szkoły - 7:35

Dowóz II

Suchorzew Osiedle – 7:45

Suchorzew sklep – 7:50

Suchorzew Kowalewska – 7:55

Odwozy pozostają bez zmian!

Udostępnij na Facebooku