Nasza szkoła w tym roku również przystąpiła do udziału w akcji #Szkoła Pamięta. Uczniowie odwiedzili pobliski cmentarz zapalając znicze. Cześć uczniów wykonała prace plastyczne dotyczące tradycji Świat Zadusznych a także plakaty wspominające naszych lokalnych bohaterów zasłużonych dla regionu. Koordynatorem akcji były p. H. Jankowska oraz p. O. But Będzieszak.

dyplomszkolapamieta page 0001