group 1824145 640

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący – Aldona Marciniak

Wiceprzewodnicząca – Lidia Derbich

Skarbnik / sekretarz – Monika Łokietek

Numer konta Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

31 8407 0003 0000 0433 2000 0001