.

document 3503099 640

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2023/2024

2 listopada 2023 r.

3 listopada 2023 r.

2 maja 2024 r.

14 maja 2024 r.(egzamin ósmoklasisty)

15 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)

16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)

31 maja 2024 r.

17 czerwca 2024r.