UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Informacja dla rodziców!
Stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów!
Przypominamy, że do dn. 31 sierpnia 2020 roku rodzice mogą składać w sekretariacie szkoły wnioski  o przyznanie dziecku Stypendium Miasta i Gminy dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
 
O stypendium ubiegać się mogą;
-uczniowie  z średnią ocen  minimum 5,4 i co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania,
-uczniowie będący laureatami lub finalistami konkursów, olimpiad i turniejów
-uczniowie, którzy  zdobyli   co   najmniej   95%   punktów   z każdego   z przedmiotów  obowiązkowych objętych   egzaminem ósmoklasisty i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
Nowe druki wniosków do pobrania tutaj oraz w sekretariacie szkoły.
Udostępnij na Facebooku