ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie informuje o zmianie terminów  dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Zmiana nastąpiła z związku sytuacją epidemiologiczną w kraju i ogłoszeniem nowego terminu ferii zimowych (od 4 do 17 stycznia 2021 r.)

Terminy po zmianie:

25 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)

26 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)

27 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)

4 czerwca 2021r.

Udostępnij na Facebooku