UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Szanowni Państwo,
 
Informuję, że zdalne nauczanie dla klas 4-8 zostaje przedłużone do 29.11.2020 r.  Zajęcia obywać się będą jak dotychczas, wg planu lekcji z wykorzystaniem CLASSROOM GOOGLE.
 
Jednocześnie od 9 listopada br. naukę zdalną rozpoczynają klasy 1-3. Lekcje odbywać się będą on - line wg planu lekcji. Link do zajęć oraz czas trwania poszczególnych lekcji dla klas prześlą wychowawcy przez e-dziennik.
 
Od poniedziałku, 9 listopada br. funkcjonowanie świetlicy szkolnej pozostaje bez zmian. Opieką objęci będą uczniowie klas 1 - 3, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. 
 
Przedszkole działa bez zmian.
 
Przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami uczeń powinien być wyposażony w urządzenie z dostępem do Internetu, kamerką i mikrofonem.
 
 
W razie wątpliwości proszę o kontakt z wychowawcami lub z dyrekcją szkoły.
 
Elwira Łucka
dyrektor szkoły
Udostępnij na Facebooku