UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 26 października do piątku 6 listopada 2020 r. klasy 4-8 przechodzą na tryb nauki zdalnej.

W związku z tym:

-  lekcje odbywać się będą wg tygodniowego planu lekcji,

- dzieci logują się na przygotowane we wrześniu classroomy z poszczególnych przedmiotów i łączą się na lekcje on – line z nauczycielami,

- w trosce o higienę, nauczyciele dostosują czas trwania lekcji do możliwości uczniów, tak aby umożliwić dzieciom odpoczynek,

- w przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z nauczycielami, wychowawcami bądź dyrekcją za pomocą e-dziennika,

- wszystkie zajęcia dodatkowe, oprócz tych z pomocy psychologiczno – pedagogicznej zostają zawieszone.

PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI REGULARNEGO ŚLEDZENIA INFORMACJI NA E-DZIENNIKU ORAZ ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYMI KOMUNIKATAMI ZABIEZPIECZENIE UCZNIÓW W SPRZĘT I DOSTĘP DO INTERENTU.

Informuję, że system nauki zdalnej nie obejmuje klas 1-3.

Dzieci uczą się stacjonarnie. Dowozy dzieci do szkoły odbywają się według starego harmonogramu tzn. autobus wyjeżdża z Pleszewa o 7:20 i zabiera dzieci ze wszystkich miejscowości.
Odwóz dzieci o godzinie 12:50
Jednocześnie informuję, że w klasach 3 zawieszono zajęcia z projektu „Umiem pływać”.

Elwira Łucka

Dyrektor szkoły

Udostępnij na Facebooku