UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Informuję, że zebrania Rady Pedagogicznej odbędą się w następujących terminach:
27.08 br. o godz. 12.00 - klasyfikacja po egzaminie poprawkowym i podsumowanie,
28.08 br. o godz.  10.00- organizacja pracy w nowym roku szkolnym. Po radzie pedagogicznej odbędzie się zebranie wszystkich wychowawców klas w celu wprowadzenia niezbędnych ustawień w dziennikach oddziałów.
 Elwira Łucka
Udostępnij na Facebooku