ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Na podstawie Uchwały nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych z dniem 1 stycznia 2021 r. likwiduje się rachunek dochodów ZSP w Kowalewie:
19 8407 0003 0019 1261 2000 0002.
Jednocześnie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. WSZYSTKIE opłaty z tytułu korzystania ze STOŁÓWKI (żywienie przedszkole, obiady szkoła - uczniowie, pracownicy) oraz opłaty za POBYT w przedszkolu NALEŻY UISZCZAĆ na poniższy numer konta:
62 8407 0003 0019 1261 2000 0004

Katarzyna Ziemkiewicz

Kierownik świetlicy

Udostępnij na Facebooku