UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje  zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do  przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości  składania wniosków w sprawie dożywiania. Wnioski z pełną dokumentacją tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny  np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu: „Posiłek w szkole i w domu” rodziny, w których dochód na osobę  nie przekracza  150%  kryterium dochodowego (528,00 zł)  czyli   792,00 zł. miesięcznie, kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu. 
Termin składania wniosków do tut. ośrodka ustala się do dnia 10 sierpnia 2020 r.
Udostępnij na Facebooku