UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnegow 2018 roku.

Na podstawie: 

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.)

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

  1. część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
  • zakresu języka polskiego - godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
  • z zakresu matematyki - godz. 11:00 

3. język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
  • na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Udostępnij na Facebooku