ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

IMG 20180725 113417

Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Młodych Patriotów zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

 

Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Od stycznia 2018 roku w ramach konkursu nauczyciele wraz z uczniami zrealizowali 8 zadań obowiązkowych. Były to następujące zadania:

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
  3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
  6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

Szczegóły zadań zostały opisane i udokumentowane na stronie WWW.

Wszystkie działania podejmowane w ramach konkursu wpisały się w szkolny plan działań związanych z uczczeniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem szkolnym konkursu była Mirela Robakowska.

Udostępnij na Facebooku