UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Szanowni Rodzice,

Dyrektor ZSP w Kowalewie przypomina o dostosowaniu się do znaku B1 - zakaz ruchu w obu kierunkach, który umiejscowiony jest przy bramie wjazdowej na boisko szkolne.

2000px Znak B 1.svg

Proszę również o nie zatrzymywanie się przed bramą wjazdową na boisko szkolne. Parkowanie w tym miejscu blokuje możliwość swobodnego wjeżdżania i wyjeżdżania autobusom dowożącym uczniów.

Dbajmy wszyscy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Dyrektor ZSP w Kowalewie

Elwira Łucka

Udostępnij na Facebooku
31 sierpnia 2018 r. upływa termin składania wniosków o stypendium Miasta i Gminy Pleszew za wysokie wyniki w nauce. Rodzice dzieci uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, składają wnioski wraz z świadectwami w szkole. Druk wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły. 
Udostępnij na Facebooku

Plan na najbliższy tydzień :)

Poniedziałek - 30.04.2018 r. - zajęcia edukacyjne zgodnie z planem.

Wtorek i czwartek - 01.05 i 03.05 - Święto Pracy oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja - dni wolne.

Środa i piątek - 02.05. i 04.05 - dni wolne od zajęć edukacyjnych, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Udostępnij na Facebooku